Biuro Obsługi Nieruchomości Wojciech Zalewski

+48 833 421 257

biuro@zalewscy.com.pl

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Wycena nieruchomości to postępowanie, w którym dochodzi do określenia wartości nieruchomości.

Osoba specjalizująca się w tym musi posiadać tytuł rzeczoznawcy majątkowego. Jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów działu 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jedynie rzeczoznawca majątkowy ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Usługi w zakresie wyceny nieruchomości świadczymy na terenie całego kraju.

Nasze biuro mieszczące się w Białej Podlaskiej zajmuje się wyceną nieruchomości w Białej Podlaskiej oraz jej okolicach (Grabanów, Czosnówka, Sławacinek Stary i Nowy, Porosiuki, Rakowiska, Borsuki, Serpelice, Mierzwice, Kózki, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Terespol, Łosice i inne miejscowości regionu oraz Warszawa), a w szczególności wycenami:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczone pod zabudowę,
 • nieruchomości rolne,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • nieruchomości zabudowanych mieszkaniowych,
 • nieruchomości zabudowanych komercyjnych, handlowych, usługowych, magazynowych, przemysłowych
 • nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, handlowe, usługowe)
 • budynków i obiektów budowlanych,
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.Celem wyceny jest określenie wartości nieruchomości stanowiącej podstawę min. :
 • ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, bądź wykupu użytkowania wieczystego,
 • dla potrzeb zabezpieczenia kredytu, bądź innej wierzytelności
 • ustalenie wysokości wszelkich odszkodowań związanych z nieruchomościami,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
 • określenie celu wyceny;
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
 • opis stanu nieruchomości;
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.Korzystającym z usług Biura Obsługi Nieruchomości Zalewscy w Białej Podlaskiej w celu sprawnego i szybkiego przeprowadzenia wyceny nieruchomości zalecamy przygotowanie poniższych dokumentów, w zakresie którym dysponuje Zleceniodawca:

  1. Nieruchomości gruntowe zabudowane

  • aktualny odpis lub numer księgi wieczystej, którą objęta jest nieruchomość,
  • kopia mapy ewidencyjnej,
  • kopia mapy zasadniczej,
  • aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  • aktualny wypis z ewidencji budynków,
  • dokumentacja techniczna budynku,
  • wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego,
  • dla nieruchomości zabudowanych budynkami w trakcie realizacji: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, dziennik budowy (do wglądu)
  • dla nieruchomości zabudowanych: pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru.

  2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane

  • aktualny odpis z księgi wieczystej
  • kopia mapy ewidencyjnej
  • kopia mapy zasadniczej
  • aktualny wypis z ewidencji gruntów
  • decyzja o warunkach zabudowy albo wypis i wyrys z miejscowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań.
  • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.)

  3. Wyceny prawa własności lokalu mieszkalnego, usługowego lub innego:

  • numer księgi wieczystej
  • odpis księgi wieczystej,
  • wypis z kartoteki lokalu,
  • informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  4. Wyceny własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, usługowego lub innego:

  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające dysponowanie prawem do lokalu,
  • odpis księgi wieczystej, (jeżeli została założona),
  • informacje z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  Masz pytania?

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami – zadzwoń, napisz lub wypełnij formularz kontaktowy!

  Kontakt