Biuro Obsługi Nieruchomości Wojciech Zalewski

+48 833 421 257

biuro@zalewscy.com.pl

O nas

Aktualnie administrujemy wspólnoty mieszkaniowe na terenie Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Małaszewicz, Kazimierza Dolnego i Konstantynowa. Naszymi kontrahentami są Wspólnoty o jednolitej jak i zróżnicowanej funkcji wchodzących w ich skład lokali, co pozwoliło nam nabrać doświadczenia w zindywidualizowanym podejściu do ich potrzeb.

Wojciech Zalewski – zarządca nieruchomości

 • Zawód zarządcy nieruchomości wykonuję nieprzerwanie od 1999r;
 • Jako zarządca komercyjny działam na rynku od 2003r;
 • Przed nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami uzyskałem licencję zarządcy nieruchomości Nr 8814;
 • Aktualnie posiadam licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami Nr 8814 nadaną, przez Polską Federację Rynku Nieruchomości;
 • Ponadto posiadam przydatne przy zarządzaniu nieruchomościami kwalifikacje potwierdzone:
  - Uprawnieniami budowlanymi Nr 683/BP/93;
  - Uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego Nr 2900;
  - Certyfikatem pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr ewid. 64/IEE/KP/G-6/04;


Justyna Hawryluk - główna księgowa
 • zawód księgowej w zakresie księgowania wspólnot mieszkaniowych wykonuje od 2003r;
 • posiada certyfikat księgowego Nr 16841/2007;

Dlaczego My?

 • Zatrudniamy księgowe i administratorów o dużym doświadczeniu w zakresie obsługi nieruchomości wielolokalowych zarówno z lokalami mieszkalnymi jak i usługowymi oraz posiadamy duże doświadczenie we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi i realizującymi zlecenia z zakresu zadań realizowanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych.
 • Posiadamy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości oraz analogiczne ubezpieczenia rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i o.c. związane z uprawnieniami budowlanymi.
 • Działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami prowadzę w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz w formie spółki osobowej w której posiadam 99 % udziałów.
 • Stosowany przez nas system rozliczeń lokali jest czytelny i przejrzysty, pozwala na uwzględnienie specyfiki i zastosowanie indywidualnych rozwiązań dla każdej Wspólnoty.
 • Państwo decydują o sposobie naliczania zaliczek i ich wysokości, oczywiście z naszej strony proponujemy naszym zdaniem najbardziej optymalne dla Was rozwiązania i szczegółowo je omawiamy oraz opiniujemy propozycje członków Wspólnoty i pomagamy wybrać model najbardziej optymalny dla konkretnej Wspólnoty.
 • Każdy z właścicieli ma prawo wglądu i kontroli całości dokumentacji dotyczącej części wspólnej nieruchomości.
 • Oprogramowanie umożliwiające członkom wspólnot mieszkaniowych dostęp do ich danych za pośrednictwem internetu, co w wypadku rozproszenia właścicieli zamieszkujących poza miejscem położenia nieruchomości Wspólnoty umożliwia łatwy dostęp do swoich danych związanych z udziałem we wspólnocie i kontrolę właścicielską oraz poprawia komunikację pomiędzy członkami, zarządem i administratorem Wspólnoty.